Öjebyns Glas och Aluminium

Typsnitt

De utvalda typsnitten är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för Öjebyns Glas och Aluminium. Här kan du ladda ner en pdf med en översikt på de typsnitt vi valt och hur de ska användas.

Lato

Lato används då vi kommunicerar ut mot kund exempelvis visitkort, annonser, budskap på fordon.

Helvetica Neue

Helvetica Neue används i sidfot i internt producerat material som exempelvis mallar. Tydligt och läsbart i liten grad.

Verdana

Verdana använder vi internt i mallar