Öjebyns Glas och Aluminium

IDENTITET OCH RIKTLINJER

Här hittar du de huvudsakliga designelementen som vår identitet bygger på. Använd dig alltid av dessa när du producerar material för Öjebyns Glas och Aluminium.

PRIMÄRA IDENTITETSBÄRARE

Logotypen den primära identitetsbäraren och ska användas i första hand mot vit bakgrund.

Logotyper

SEKUNDÄRA IDENTITETSBÄRARE

En orange kvadrat stående på högkant är vårt grafiska element. Den används beskuren eller utfallande på layout. Se applikationsexempel.

Våra typsnitt

De utvalda typsnitten är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för Öjebyns Glas och Aluminium.

Typsnitt